Rymkiewicz

Żeglarze z nadzieją, czekają na zmiany,
Które może wprowadzi nasz Rymkiewicz kochany.

Ref;
O wodzu żeglarzy, świetlana jutrzenko,
Nowe to czasy i sukcesy nadejdą. ( bis )

Wrogowie ze strachu pod biurka wpadają,
Biuro Związku truchleje gdy wchodzi ON !

Ref.

Cierpliwością i pracą złamać tchórzy i wrogów,
I do walki poderwać stęskniony dziś lud.

Ref.