Indeks realnych osób wymienionych w piosenkach lub komentarzach

 

Klikając na nazwisko przeczytasz notkę o żeglarskiej działalności lub znajdziesz się na stronie wskazanej osoby. Jeżeli znajdziesz siebie i notkę „strona w przygotowaniu” nadeślij jak najszybciej swój życiorys żeglarski.

 

 

Krzysztof Baranowski

Roman Biderman

Karol Olgierd Borchardt

Edmund Byliński

Krzysztof Czachur

Henryk /Szkot/ Czekała

Andrzej Dąbkowski

Krystyna Eisele

Sergiusz Ewertowski

Stefan Gierke

Katarzyna Głowacka

Włodzimierz Głowacki

Ryszard Gołubowski

Andrzej /Qńa/ Grzela

Tony Halik

Edward Ipnarski

Rajmund Januszewski

Kazimierz Januszkiewicz

Swietłana Juszczak

Karol Kalkowski

Wojciech Karpiński

Józef Kądziela

Jan /Tata/ Kowalewski

Ryszard Kruszyna

Janina Kwaśniewska

Krzysztof Kwaśniewski

Eugeniusz Lasota

Inez Lenczowska

Jurgen Leśniewicz

Ryszard /Fujara/ Lewandowski

Anna Łaszewska

Jozef Marczewski

Anna Malesińska

Adam Małysz

Anna Meisner

Andrzej Mendygrał

Wiesław Ocetkiewicz

Ziemowit Ostrowski

Danuta Paszkiawicz

Irena /Punia/ Pietrusiewicz

Grażyna Radomska

Waldemar Radomski

Adam Repczyński

Wiesław Rogala

Andrzej Rymkiewicz

Igor Rubinkowski

Katarzyna Sabatowska

Juliusz /Rebe/ Sieradzki

Marek Siurawski

Halina Stefanowska

Michał Sumiński

Krystyna Szloser

Bronisław Szmidt

Józef Walisko

Henryk Wolny

Stefan Wysocki

Janina Zarzycka

Krzysztof Ziemacki

 


 

Pytania do czytelników:

 

Kim jest Ewa z II ballady?

Kim jest Małgosia z „Ostatniej narady”?

Kto uderzył w budkę w „Balladzie z kluczem”?

Jak się nazywa O’Hara  z „Pieśni dziadowskiej”?

Jak się nazywa Aldona która pracowała w CWM ZHP w Gdyni i organizowała „Warsztaty”

 

 

         

Janina Kwaśniewska - 11 marca 1928 - 31.styczia.2011. Z żeglarstwem związana od 1947 r. Jachtowy sternik morski, instruktor żeglarstwa PZŻ, sędzia żeglarski klasy państwowej, mierniczy jachtów klasowych. Była zawodniczka w lasach 0-36, Finn, Słonka. Pięciokrotna Mistrzyni Polski. Nieprzerwanie od 1953 r. prowadzi działalność sędziowską. Jako sędzia główny prowadziła wiele imprez okręgowych i centralnych, m.in. Mistrzostwa Polski i Ogólnopolskie Spartakiady Młodzieży. W latach 1948-1949, 1957-1958 sekretarz, 1959, 1975-1976 kapitan sportowy, 1977-1982 wicekomandor ds. sportu, od 1993 r. członek Komisji Rewizyjnej Jacht Klubu Wielkopolski. W latach 1957-1965, 1985-2000 sekretarz, 1966-1970 przewodnicząca Okręgowego Kolegium Sędziów, 1971-1978 wiceprezes ds. sportu Poznańskiego Okręgowego Związku Sportowego. Od 1985 r. nieprzerwanie pełni funkcję sekretarza Poznańskiego  (obecnie Wielkopolskiego) OZŻ. W latach 1963-1964, 1981-2000 członek Głównego Kolegium Sędziów 1975-1976 członek zespołu programowania i rozwoju żeglarstwa PZŻ, 1977-1980 członek Kapitanatu Sportowego PZŻ, 1985-1990 rzecznik dyscyplinarny, obecnie członek Sądu Związkowego PZŻ. Posiada tytuł Mistrza Sportu. Autorka książki pt. „Z historii Poznańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 1926-2000”. Odznaczona Srebrnym (1976) i Złotym (1984) Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami resortowymi i organizacyjnymi (w tym odznaką „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” – 1956 r. i medalem „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego” – 2000 r.). W dniu 29 maja 1999 r. XXXVIII Sejmik PZŻ nadał jej godność Członka Honorowego PZŻ. Patrz www.kwasniewska.pl W marcu 2004 roku otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzysztof Kwaśniewski - urodziny w 4 kwietnia 1954 roku - kapitan jachtowy i motorowodny, sędzia, instruktor i trener żeglarstwa, mierniczy i inspektor techniczny, jeden z nielicznych żeglarzy posiadających wszystkie uprawnienia. Szkolił między innymi w Harcerskim Klubie Żeglarskim w Kiekrzu, w Jacht Klubie Wielkopolski, w MJKM Neptun Gdańsk i w szkołach żeglarskich, jako sędzia uczestniczył w wielu imprezach między innymi Mistrzostwach Świata, a jako sędzia główny prowadził imprezy o randze Mistrzostw Polski, jako kapitan prowadził wiele ciekawych rejsów (m in. Jedno z pierwszych przejść Cieśniny Pilawskiej na s/y Szafir w 1993 roku i rejs do Liepajii /Lipawy/ na s/y „Aldis” w 1997 roku - prawdopodobnie pierwszy polski jacht w tym porcie) , przez dwie kadencje członek Komisji Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ,  członek Zarządu Poznańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Autor fotogramów o tematyce żeglarskiej, tekstów piosenek żeglarskich i modernizacji jachtów. Odznaczony odznaka “Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” i Srebrną odznaką “Zasłużony Działacz Kultury fizycznej”.

W jeden ze swoich pierwszych rejsów kupił 2 gatunki papierosów jak miał ochotę zapalić to najpierw wyciągał „Carmeny”, wąchał je i chował a potem zapalał „Sporta”.

Będąc sędzią na Spartakiadzie mówił przez radiotelefon „dajcie mi Mamę do sitka”

Patrz www.kwasniewska.pl i foto

 

Ryszard /Fujara/ Lewandowski         - Jachtowy Kapitan żeglugi wielkiej instruktor żeglarstwa - regatowiec i szkoleniowiec członek jachtklubu „STAL” w Gdyni.

Na regatach w klasie „ćwierć tony” złamał maszt wszyscy denerwowali go pytaniem „czemu się wycofałeś”. Kiedy  na jakieś dwudzieste to samo pytanie odpowiedział pytaniem „na własnej fujarze miałem postawić ?”, powstała ta zwrotka i pseudonim dla kapitana. Stąd się wziął „Kapitan Fujara”

 

Adam Repczyński  - 16 marca 1925 - 26marca 2005 . Sternik jachtowy, sędzia żeglarski kl. państwowej. Żeglarstwo uprawia od 1952 r. W roku 1952 był założycielem, a w latach 1954 –1959 kierownikiem Sekcji Żeglarskiej WKS “SŁĄSK” Wrocław. W latach 1957 –1987 działa we władzach Wrocławskiego OZŻ jako członek Zarządu, skarbnik i sekretarz Zarządu, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Kolegium Sędziów. W latach 1969 – 1988 członek i sekretarz Głównego Kolegium Sędziów PZŻ. Od 1983 r. członek Komisji Rewizyjnej PZŻ. Jako sędzia uczestniczył w wielu imprezach między innymi Mistrzostwach Świata, i Operacji Żagiel, w środowisku sędziów zyskał miano najlepszego sekretarza wszechczasów. Posiada liczne odznaczenia państwowe (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), resortowe (“Zasłużony Pracownik Morza”, złota i srebrna odznaka “Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”) i organizacyjne (“Zasłużony dla Żeglarstwa Dolnośląskiego” i “Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego”). W dniu 29 maja 1999 r. XXXVIII Sejmik PZŻ nadał mu godność Członka Honorowego PZŻ.

 

Wiesław Rogala - ur. 6 kwietnia 1934 r. w Warszawie. Stopień żeglarza śródlądowego zdobył jeszcze w 1947 r. Kapitan motorowodny od 1960 r., jachtowy kapitan żeglugi wielkiej od 1962-04-10. Organizator, instruktor i komendant wielu kursów i obozów żeglarskich. pływał jako oficer w rejsach “Zewu Morza”, “Podhalanina”, Rutkowskiego”. W latach 1960-1978 członek Zarządu Głównego PZŻ i Sekretarz Generalny Związku. W tym czasie przyczynił się do odbudowy basenu jachtowego w Gdyni i rozbudowy Trzebieży, jako Centralnego Ośrodka PZŻ.. Był też członkiem Permanent Committee IYRU w Londynie. Szef polskiej ekipy na olimpiadę w Kilonii i polskiej delegacji na 200-lecie Stanów Zjednoczonych w ramach “Operation Sail’76”. Był niewątpliwie animatorem, współ organizatorem i promotorem rejsów które przeszły do historii polskiego i światowego żeglarstwa. W latach 1978-83 działacz Yacht Klubu Polski w Warszawie, gdzie nadano mu tytuł Członka Honorowego. W latach 1985-93 I oficer, a następnie kapitan na “El Bravo”. W roku 1998 powołany został na funkcję przewodniczącego Komitetu Obchodów 75-Lecia PZŻ. Posiada Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i inne liczne odznaczenia państwowe, resortowe i organizacyjne. Decyzją Zarządu PZŻ z dnia 26 czerwca 1998 r. uhonorowany został medalem “Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. W dniu 24 marca 2001 r. XXXIX Sejmik PZŻ nadał mu godność Członka Honorowego PZŻ. Członek Koła Seniorów PZŻ.

 

Juliusz /Rebe/ Sieradzki          - ur. 23 lutego 1912 w Gdańsku, zmarł. w grudniu 1999 r. w Sopocie. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej (1957-06-17). Członek Jachtklubu “Gryf” w Gdyni. Uczestnik XI Olimpiady w Kilonii (1936 r.) (prawdopodobnie załogant na R 6 “Danuta”). Konstruktor wielu jachtów, w tym słynnej “Omegi” wybudowanej w Warszawie w 1941 roku, „IX fali” i innych  (w czasie II Wojny Światowej), wielokrotny mistrz Polski w żeglarstwie i bojerach, posiadacz wielu odznaczeń. W dniu 2 maja 1995 r. XXXVI Sejmik PZŻ nadał mu godność Członka Honorowego PZŻ.\

 

Michał Sumiński - 13 grudnia 1915 r – 10 stycznia 2012. w Warszawie. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej (1957-06-17). Rozpoczął uprawianie żeglarstwa w 1932 r w Lidze Morskiej i Kolonialnej, od 1935 r zaczął uprawiać żeglarstwo morskie w Akademickim Związku Morskim, m.in. na Zawiszy Czarnym , pod dowództwem Generała Mariusza Zaruskiego W sierpniu 1939 r. uzyskał stopień kapitana.. Po wojnie jeden z tych którzy reaktywowali polskie żeglarstwo. Członek Zarządu pierwszego po wyzwoleniu Zarządu Głównego PZŻ i długoletni wiceprezes Związku. Przez kilka lat kapitan jachtu Generał Zaruski. na którym prowadził pierwszy w historii polski rejs do Leningradu, po zaminowanej jeszcze Zatoce Fińskiej. Działał w Lidze Morskiej; był współzałożycielem Polskiego Związku Motorowego i pierwszym jego Prezesem. Funkcję tę pełnił przez wiele lat. Sędzia klasy państwowej żeglarski i motorowodny. Wychowawca wielu pokoleń żeglarzy. Posiada odznakę „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” (nr 6., z 7 grudnia 1956 r.) oraz liczne odznaczenia resortowe i państwowe. W dniu 22 maja 1997 r. XXXVII Sejmik PZŻ nadał mu godność Członka Honorowego PZŻ.

 

Józef Walisko - komandor Klubu „Gwarek” wieloletni dyrektor Zabrzanskiego Zjednoczenia Kopalń - zabrał w rejs morski walizkę – jechał na morze prosto z delegacji i nie zdążyl się przepakować w końcu walizka wylądowała w forpiku gdzie spał jego wachtowy.

                   

Stefan Wysocki - 1920–88, muzykolog, publicysta, żeglarz;  sędzia żeglarski klasy państwowej.; wieloletni reprezentant Polski w międzynarodowych. organizacjach żeglarskich.; popularyzator żeglarstwa; m.in. Żeglarstwo śródlądowe, Żeglarstwo regatowe prawie bez tajemnic, Rodzina Maków. Żegluj. Honorowy Członek PZŻ.